Použitý kuchynský olej vykupujeme za najvyššie výkupné ceny. Formu platby si určíte Vy, podľa svojich požiadaviek. Zber použitého oleja realizujeme do 24 hodín od nahlásenia, alebo pravidelne vo Vami určených dňoch a časoch.

Odvoz prebieha systémom výmeny – použitý olej sa u Vás neprečerpáva a nedochádza tak k znečisteniu priestorov Vašej prevádzky. Pri odovzdaní plnej nádoby dostanete na výmenu čistú, dezinfikovanú nádobu, ktorá spĺňa požiadavky na konštrukciu a označovanie nádob s použitým kuchynským olejom.

Vedieme za Vás kompletnú legislatívnu agendu vrátane zmlúv, evidencií, zberných listov, obchodných dokladov a povinnej vysledovateľnosti použitého oleja.

Zber použitého kuchynského oleja z bytových domov je dnes samozrejmosťou a vizitkou modernej správcovskej spoločnosti.

Vo vyspelých krajinách už dávno neplatí pravidlo, že použitý olej zbierajú len gastro prevádzky. Zberom v domácnosti môžeme aj my prispieť k zvýšeniu životnej úrovne.

Bytovým domom dodávame kontajnery na použitý kuchynský olej a následne realizujeme zber na pravidelnej báze. Pri vylievaní oleja do kanalizácie dochádza k zanášaniu potrubí – od najmenších bytových potrubí, až po veľké mestské kanalizácie. Dochádza k upchávaniu potrubia, kde náklady na opravu môžu dosahovať stovky až tisíce eur. Navyše je odpad lákadlom pre hlodavce a zvyšuje sa ich výskyt v kanalizácii. Nemenej zriedkavým javom je nárazové vyplavenie odpadu, ktorý sa v potrubí zbieral niekoľko rokov.

Olej je možné doma zbierať do vlastných plastových fliaš, ktoré stačí po naplnení hodiť do nádoby na to určenej. Firma CMT Group sa postará o následný zber a recykláciu, čím bude škodlivý odpad premenený na druhotnú surovinu.

Naša spoločnosť je držiteľom platného nemeckého certifikátu ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). Ten nás zaraďuje medzi elitné európske firmy pôsobiace na trhu biopalív a dokladuje, že pri výrobe biopalív z oleja pochádzajúceho od našich klientov sú dodržiavané tie najprísnejšie európske pravidlá. Každý náš klient je súčasťou ekologického reťazca, čím napomáha ku globálnemu znižovaniu svetových emisií oxidu uhličitého.